Πόσο σημαντικός είναι ο καθαρισμός των εργαλείων σας;

0
1138
Καθαρισμός εργαλείων
Πόσο σημαντικός είναι ο καθαρισμός των εργαλείων σας - dentalalert.gr
Ενώ οι θεμελιώδεις αρχές του ελέγχου των λοιμώξεων δεν αλλάζουν, οι βελτιώσεις στις διαδικασίες, τις πρακτικές, και τον εξοπλισμό έχουν οδηγήσει σε σπουδαιότερες πρακτικές εφαρμογές με την πάροδο του χρόνου.

Οι οδοντιατρικοί επαγγελματίες χρησιμοποιούν τώρα πολλές από τις επιστημονικές και κλινικές καινοτομίες οι οποίες κάνουν τη ρουτίνα της πρόληψης των λοιμώξεων πιο αποτελεσματική και αναπαραγώγιμη.

Παραδείγματα μπορούν να βρεθούν σε κάθε κλινικό περιβάλλον. Αυτά τα παραδείγματα περιλαμβάνουν από τη χρήση των γαντιών μέχρι άλλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού επανεπεξεργασίας εργαλείων, αποστειρωτών με εξελιγμένες οθόνες πληροφοριών που λειτουργούν με ηλεκτρονικά τσιπ μέχρι τη φροντίδα των οδοντιατρικών αερουδροσυριγγών για τη μείωση των μικροβιακών αποικισμών.

Καθαρισμός και Αποστειρωση εργαλειων

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον εξοπλισμό ελέγχου των λοιμώξεων έχουν, επίσης, οδηγήσει σε μια συνεχή εξέλιξη των μέτρων ελέγχου της ποιότητας και των συσκευών. Ως παράδειγμα, μια σημαντική περιοχή παρακολούθησης επικεντρώνεται στη θερμική αποστείρωση των εργαλείων και άλλων επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων.

Οι πολλαπλοί μηχανικοί, χημικοί και βιολογικοί δείκτες έχουν εισαχθεί και βελτιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών ώστε να αξιολογούνται οι συνθήκες αποστείρωσης και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Η τακτική χρήση αυτών των δεικτών εξασφαλίζει την επιτυχία ενός κύκλου αποστείρωσης με την έγκαιρη ανίχνευση και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων – όπως η υπερφόρτωση της μονάδας, η χρήση ακατάλληλων υλικών συσκευασίας, και η βλάβη του εξοπλισμού –  που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία της αποστείρωσης. Ο ρόλος και η χρησιμότητα των συσκευών ελέγχου αποστείρωσης είναι καλά τεκμηριωμένα για την επίτευξη των στόχων που αφορούν στην πρόληψη της μόλυνσης.

Ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί εδώ αφορά στο τι μπορεί να γίνει ώστε να ελέγχεται πιο αποτελεσματικά η αρχική επανεπεξεργασία των βημάτων καθαρισμού των εργαλείων που λερώνονται με αίμα, σάλιο, και άλλα σωματικά υγρά.

Οι κατευθυντήριες γραμμές των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για τον έλεγχο των λοιμώξεων στη φροντίδα της οδοντικής υγείας επισημαίνουν:

“Αν τα ορατά τρίμματα, είτε οργανικών ή ανόργανων υλών, δεν αφαιρεθούν, θα επέμβουν στη διαδικασία αδρανοποίησης των μικροβίων και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την απολύμανση ή αποστείρωση.”

Δεν ήταν πολύ καιρό πριν, που τα περισσότερα εργαλεία καθαρίζονταν με χειροκίνητο τρίψιμο πριν την τοποθέτησή τους στον κλίβανο ή άλλο αποστειρωτή θερμότητας. Η παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας εξαρτώταν από την οπτική εκτίμηση του προσωπικού ως προς την παρουσία ή απουσία τριμμάτων.

Τα οδοντιατρεία σήμερα έχουν την επιλογή της χρήσης μονάδων καθαρισμού με υπερήχους, μηχανές πλύσης εργαλείων ή απολύμανσης οι οποίες ολοκληρώνουν πολύ καλύτερα τον αρχικό καθαρισμό.

Αυτοί οι αυτοματοποιημένοι καθαριστές δεν απαιτούν προ-καθαρισμό των εργαλείων και μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού, και να μειώσουν την έκθεση του προσωπικού στο αίμα και τα σωματικά υγρά. Είναι ασφαλέστεροι και πιο αποτελεσματικοί από τον χειροκίνητο καθαρισμό.

Οι μονάδες καθαρισμού με υπερήχους αφαιρούν τις ακαθαρσίες με μια διαδικασία που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να παράγει ηχητικά κύματα. Όταν τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα από υγρό, σχηματίζονται εκατομμύρια μικροσκοπικές φυσαλίδες οι οποίες εκρήγνυνται συνεχόμενα.

Αυτή η διαδικασία σπηλαίωσης διασπά τους δεσμούς που συγκρατούν τα τρίμματα πάνω στις επιφάνειες των οργάνων, διευκολύνοντας έτσι την απομάκρυνση των ακαθαρσιών. Μέχρι τώρα, η παρακολούθηση του καθαρισμού με υπερήχους στις οδοντιατρικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούσε τυπικά μια δοκιμή με φύλλο αλουμινίου.

Η έκθεση ενός κομματιού αλουμινίου στη σπηλαίωση, ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία είναι μια απλή και γρήγορη μέθοδος ώστε να ελεγχθεί μια ομοιόμορφη κατανομή της σπηλαίωσης στη μονάδα καθαρισμού με υπερήχους.

Η μηχανές πλύσης εργαλείων χρησιμοποιούνται επίσης σε ιατρικές και οδοντιατρικές εγκαταστάσεις και έχουν αποδειχθεί ότι εξομαλύνουν τη διαδικασία καθαρισμού. Αυτό το είδος εξοπλισμού καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητο προ-καθαρισμό, τρίψιμο, ξέβγαλμα και στέγνωμα. Μερικές μηχανές πλύσης, που ονομάζονται μηχανές απολύμανσης, έχουν επίσης ένα κύκλο υψηλής θερμοκρασίας για την επίτευξη θερμικής απολύμανσης υψηλού επιπέδου, μαζί με καθαρισμό.

Η αφαίρεση των συσσωρευμένων ακαθαρσιών είναι ο απώτερος στόχος του καθαρισμού εργαλείων σε όλους τους χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Αν τα εργαλεία δεν καθαρίζονται σωστά, δεν μπορούν να είναι αποστειρωμένα. Πρόσθετοι παράγοντες επίσης μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες του καθαρισμού.

Αυτοί περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την ποσότητα του διαλύματος καθαρισμού, το χρόνο του κύκλου για τη μεγιστοποίηση του καθαρισμού, καθώς και τον αριθμό των εργαλείων που μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου. Ένα βασικό ερώτημα εδώ είναι το πώς μπορεί καλύτερα να επικυρωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καθαρισμού.

Η Εταιρία για την Εξέλιξη των Ιατρικών Οργάνων είναι η κύρια πηγή των εθνικών και διεθνών προτύπων για τη βιομηχανία των ιατρικών συσκευών. Οι συστάσεις της περιλαμβάνουν συχνές, περιοδικές δοκιμές του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαρισμού ώστε να τονιστεί η σημασία του ελέγχου της διαδικασίας καθαρισμού στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αποστείρωση.

Κλινικά σχετικές συσκευές ελέγχου που χρησιμοποιούν μη τοξικές τεχνητές δοκιμαστικές ακαθαρσίες οι οποίες προσομοιώνουν την παρουσία αίματος και ιστού χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία για χρόνια ώστε να ελέγξουν συστηματικά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν συνεπή, αξιόπιστα και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα και είναι ανώτερες στην οπτική επιθεώρηση της καθαριότητας των εργαλείων.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η τεχνολογία αυτή έχει λάβει ελάχιστη προσοχή στην Οδοντιατρική, αλλά αυτό σιγά-σιγά αλλάζει.

Όσο τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού σταθεροποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οδοντιατρικοί επαγγελματίες θα πρέπει να είναι έτοιμοι για μια νέα γενιά συσκευών ελέγχου ποιότητας της επανεπεξεργασίας των εργαλείων.

Πηγή: http://www.dentaleconomics.com/articles/print/volume-106/issue-4/science-tech/importance-of-instrument-cleaning-and-cleaning-monitors.html

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.