Λυπούμαστε για την αποχώρησή σας

Λυπούμαστε για την αποχώρησή σας.