Οδοντίατρος με 14 χρόνια εμπειρία ζητεί εργασία ή συνεργασία.