Ορθοδοντικός ζητεί βοηθό για εργασία σε ιατρείο στο Χαλάνδρι.