Περιηγηθείτε στις αγγελίες

Looking for a job? Trying to find a date? Looking for an apartment? Browse our classifieds. Have a job to advertise? An apartment to rent? Post a Classified Ad.
2 3 4 »
Έμπειρος Οδοντίατρος Ζητεί εργασία ως Οδοντίατρος.

Έμπειρος Οδοντίατρος Ζητεί εργασία ως Οδοντίατρος.

Με τριετή εμπειρία και προϋπηρεσία Οδοντίατρος ζητεί πλήρης απασχόληση εργασία ως Οδοντίατρος στην Αθήνα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω.
01/09/2019
Αθήνα
Αττικής
Συνολικές προβολές: 11
Χειρούργος οδοντίατρος, απόφοιτη ΑΠΘ, ζητεί εργασία ως οδοντίατρος

Χειρούργος οδοντίατρος, απόφοιτη ΑΠΘ, ζητεί εργασία ως οδοντίατρος

Χειρούργος οδοντίατρος, απόφοιτη ΑΠΘ, ζητεί εργασία ως οδοντίατρος. Έχει προϋπηρεσία σε ιατρεία της Θεσσαλονίκης και ένα χρόνο προϋπηρεσία ως μόνιμη συνεργάτης σε κεντρικό ιατρείο της Τούμπας .Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω.
11/07/2018
Συνολικές προβολές: 17
Φοιτητής Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητεί απογευματινή εργασία ως βοηθός.

Φοιτητής Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητεί απογευματινή εργασία ως βοηθός.

Φοιτητής Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητεί απογευματινή εργασία ως βοηθός. Παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω. Ευχαριστώ.
10/24/2018
Συνολικές προβολές: 18
Νέος οδοντίατρος απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών ζητεί εργασία ως οδοντίατρος πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Νέος οδοντίατρος απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών ζητεί εργασία ως οδοντίατρος πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Νέος οδοντίατρος, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και διετή προϋπηρεσία, ζητεί εργασία, πλήρης ή μερικής απασχόλησης, ως οδοντίατρος. Παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω.
10/23/2018
Συνολικές προβολές: 9
Βοηθός Οδοντιάτρου ζητεί απογευματινή εργασία μερικής απασχόλησης.

Βοηθός Οδοντιάτρου ζητεί απογευματινή εργασία μερικής απασχόλησης.

Βοηθός οδοντιάτρου με τριετή προϋπηρεσία σε γενικό οδοντίατρο και γναθοχειρούργο, με εκπαίδευση στο Οδοντιατρικό τμήμα του Ν.Ν.Α και κάτοχος πτυχίου εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ,
10/23/2018
Συνολικές προβολές: 4
Νέα οδοντίατρος απόφοιτη της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητεί εργασία σε ορθοδοντικό.

Νέα οδοντίατρος απόφοιτη της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητεί εργασία σε ορθοδοντικό.

Νέα οδοντίατρος απόφοιτη της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητεί εργασία σε ορθοδοντικό ιατρείο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω.
10/23/2018
Συνολικές προβολές: 5
Πτυχιούχος οδοντίατρος Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, με προϋπηρεσία τριών ετών ζητεί εργασία.

Πτυχιούχος οδοντίατρος Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, με προϋπηρεσία τριών ετών ζητεί εργασία.

Πτυχιούχος οδοντίατρος Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, με προϋπηρεσία τριών ετών ζητεί εργασία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω.
10/22/2018
Συνολικές προβολές: 10
Νέα οδοντίατρος ζητεί απογευματινή απασχόληση ως οδοντίατρος ή και ως βοηθός.

Νέα οδοντίατρος ζητεί απογευματινή απασχόληση ως οδοντίατρος ή και ως βοηθός.

Νέα οδοντίατρος ζητεί απογευματινή απασχόληση ως οδοντίατρος ή και ως βοηθός. Συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν. Περιοχές: Κέντρο (πλησίον Μετρό) και Βόρεια προάστια.
10/22/2018
Συνολικές προβολές: 7
Οδοντίατρος ζητεί εργασία ως εξωτερικός συνεργάτης.

Οδοντίατρος ζητεί εργασία ως εξωτερικός συνεργάτης.

Οδοντίατρος ζητεί εργασία ως εξωτερικός συνεργάτης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω. Ευχαριστούμε.
10/22/2018
Συνολικές προβολές: 9
Νέα οδοντίατρος απόφοιτη Ε.Κ.Π.Α. ζητεί εργασία.

Νέα οδοντίατρος απόφοιτη Ε.Κ.Π.Α. ζητεί εργασία.

Νέα οδοντίατρος απόφοιτη Ε.Κ.Π.Α. ζητεί εργασία τις πρωινές ώρες ή με πλήρες ωράριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται παρακάτω.
10/22/2018
Συνολικές προβολές: 13
2 3 4 »